Client: goodlayers
Skill: HTML, CSS
Visit Website: http://goodlayers.com
1. Xây dựng thông điệp giá trị sản phẩm
2. Sẵn sàng thay đổi khi cần thiết
3. Thu hút khách hàng qua các câu chuyện đáng nhớ
4. Tư vấn linh hoạt sau khi lắng nghe nhu cầu của khách hàng
5. Đừng bán hàng dựa trên mặc định về khách hàng mục tiêu
6. Tránh lặp lại mô-típ bán hàng phổ biển
7. Chủ động cung cấp thông tin dựa trên nhu cầu
8. Kết hợp giữa tiếp thị và bán hàng
9. Duy trì khách hàng hiện tại và mở rộng khách hàng tiềm năng
10. Đào tạo nhân viên bán hàng bài bản
Bán giá trị sản phẩm mà khách hàng nhận được trong tương lai
Trở lên trên
Gọi tư vấn!
challenges-icon chat-active-icon