Client: goodlayers
Skill: HTML, CSS
Visit Website: http://goodlayers.com

Ở góc nhìn khác, tiếp thị nội dung là phương pháp tiếp cận của chiến lược Marketing, tập trung vào việc tạo và phân phối nội dung có giá trị, phù hợp và nhất quán để thu hút và duy trì sự quan tâm của đối tượng cụ thể. Qua đó, nuôi dưỡng nhận thức, niềm tin, thiện cảm của khách hàng và tăng doanh số bán hàng.

Trở lên trên
Gọi tư vấn!
challenges-icon chat-active-icon